خانه آموزش مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورهای هیدرولیکی

مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورهای هیدرولیکی

۰
مقررات ايمني ساختار و نصب آسانسورهاي هيدروليكي -
۰
(۰)

مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورهای هیدرولیکی
آسانسوری است که در آن قدرت بالابری از طریق یک الکتروپمپ که مایع هیدرولیک را به جک منتقل میکند، تأمین میگردد . اتصال جک به کابین می تواند بطور مستقیم یا غیر مستقیم صورت گیرد . (ممکن است ترکیبی از موتورها و پمپ ها و یا جک ها مورد استفاده قرار گرفته باشد.
استفاده کننده [۱] شخصی است که از خدمات آسانسور استفاده می کند .
اتاق فلکه [۲] اتاقی است که در آن سیستم محرکه قرار ندارد و فلکه ها در آن قرار دارند و وسایلی از قبیل گاورنر و تجهیزات الکتریکی می تواند در آن قرار گیرند.
بار اسمی ( ظرفیت مفید )[۳] میزان باری است که تجهیزات آسانسور بر مبنای آن انتخاب و ساخته شده اند.
فضای بالا سری[۴] قسمتی از فضای چاه که بین کف بالا ترین طبقه توقف آسانسور تا زیر سقف چاه قرار دارد.
ترمز ایمنی [۵] وسیله ای مکانیکی است که توسط سیستم گاورنر، در لحظه افزایش سرعت بیش از حد مجاز فعال شده و با قفل شدن بر روی ریل های راهنمای کابین یا وزنه تعادل آنها را متوقف می نماید .
ترمز ایمنی تدریجی [۶] نوعی ترمز ایمنی است که سیستم آن با اعمال اصطکاک روی ریل های راهنما عمل نموده و بدین ترتیب موجب شتاب منفی تعریف شده کمتری می گردد. همچنین نیروهای وارد روی کابین و وزنه تعادل را در مقدار مجاز محدود مینماید.
ترمز ایمنی گیره ای [۷] وسیله ای است مکانیکی که در هنگام فعال شدن موجب توقف کابین در حرکت به سمت پایین شده و آن را در هر نقطه از مسیر حرکت ساکن نگه میدارد و از ادامه خزش جلوگیری میکند.
ترمز ایمنی لحظه ای [۸] نوعی ترمز ایمنی است که با قفل شدن تقریباً آنی روی ریل های راهنما باعث توقف کابین و یا وزنه تعادل ( با شتاب منفی بسیار زیاد ) می شود .
ترمز ایمنی لحظه ای با اثر ضربه گیر [۹] نوعی ترمز ایمنی است که با قفل شدن تقریباً آنی روی ریل های راهنما عمل می کند ولی واکنش در کابین یا وزنه تعادل ، بوسیله ضربه گیر تعدیل می شود .
جک [۱۰] مجموعه ای از یک سیلندر و یک پیستون است که تشکیل یک وسیله حرکت هیدرولیکی را می دهد.
جک یک طرفه [۱۱] جکی است که در آن عمل جابجایی از یک طرف با فشار مایع و از سمت دیگر تحت تأثیر نیروی جاذبه زمین صورت می گیرد .
چاه [۱۲] فضایی که در آن کابین و وزنه تعادل (در صورت وجود) حرکت می کند . این فضا معمولاً به کف چاهک ، دیوار ها و سقف چاه محدود میباشد.
چاهک[۱۳] بخشی از چاه است که در زیر پایین ترین ایستگاه آسانسور قرار دارد .
حداقل بار گسیختگی طناب فولادی [۱۴] حاصل ضرب مربع قطر اسمی طناب فولادی ( بر حسب میلیمتر مربع ) و مقاومت کششی اسمی سیم ها ( بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع ) و یک ضریب متناسب با نوع ساختار طناب های فولادی میباشد.
ریل های راهنما [۱۵] اجزایی صلب هستند که برای هدایت کابین و یا وزنه تعادل (در صورت وجود) تعبیه می شوند .
زنجیره ایمنی الکتریکی [۱۶] تمامی وسایل برقی ایمنی که به یکدیگر بطور سری متصل میباشند.
سرعت اسمی [۱۷] عبارت است از سرعت کابین بر حسب متر بر ثانیه ( )، که تجهیزات بر مبنای آن ساخته شده اند :
سرعت اسمی رو به بالا بر حسب متر بر ثانیه؛
سرعت اسمی رو به پایین بر حسب متر بر ثانیه ؛
مقدار ماکزیمم هر کدام از سرعت های اسمی و بر حسب متر بر ثانیه.
سیستم ضد خزش الکتریکی[۱۸] ترکیبی از تمهیداتی است که از خطر خزش کابین جلوگیری میکند .
سیستم محرکه آسانسور [۱۹] سیستمی است که آسانسور را به حرکت در آورده و یا از حرکت باز می دارد و از پمپ و موتور پمپ و شیر های کنترل تشکیل شده است .
شیر ترکیدگی[۲۰] طراحی این شیر به صورتی است که افت فشار ناشی از افزایش جریان سیال از یک مقدار مشخص و در جهتی که از قبل تعیین شده است، موجب بسته شدن خودکار آن شود.
شیر جهت پایین[۲۱] شیری با کنترل الکتریکی در یک مدار هیدرولیکی است، که پایین رفتن کابین از طریق آن کنترل می شود.
شیر دستی[۲۲] عبارت است از یک شیر دو راهه با عملکرد دستی که از هر دو طرف می تواند موجب برقراری جریان و یا قطع آن گردد .
شیر فشار شکن ( شیر اطمینان )[۲۳] شیری است که درصورت افزایش فشار با خارج کردن سیال، فشار را در یک حد تعیین شده نگه میدارد.
شیر محدود کننده [۲۴] شیری است که ورودی و خروجی آن از طریق یک مجرای عبور محدود شده، به یکدیگر متصل می شوند .
شیر یک طرفه[۲۵] شیری که فقط اجازه برقراری جریان از یک سمت را می دهد .
شیشه لایه دار [۲۶] ترکیبی است از دو یا بیشتر لایه شیشه ای که هر کدام از آنها توسط یک لایه نازک پلاستیکی به یکدیگر متصل شده اند
طناب ایمنی[۲۷] طناب فولادی کمکی است که به کابین و یا وزنه تعادل متصل می گردد تا در هنگام سرعت بیش از حد مجاز و یا قطع سیستم آویز، ترمز ایمنی را فعال سازد .
کابل متحرک (یا کابل فرمان)[۲۸] به کابل قابل انعطاف که بین کابین و یک نقطه ثابت قرار می گیرد، گفته می شود .
کابین (اتاقک)[۲۹] بخشی از آسانسور است که شبیه اتاقک بوده و مسافران ویا بارها (یا هر دوی آنها) را جابجا می کند.
گاورنر[۳۰] وسیله ای است که وقتی آسانسور به هر دلیل به سرعتی بیش ازحد مجاز برسد، موجب توقف آسانسور شده، و در صورت نیاز سیستم ترمز ایمنی را بکار میاندازد .
ضربه گیر [۳۱] وسیله ای است برای جلوگیری از توقف ناگهانی کابین و یا وزنه تعادل در انتهای مسیر حرکت با استفاده از فنر یا سیال (یا موارد دیگر).
قاب یا یوک [۳۲] چهارچوبی فلزی است که کابین یا وزنه های تعادل را جابجا نموده و به سیستم آویز متصل می گردد . این قاب ممکن است با دیوارهای کابین یک پارچه باشد .
فشار بار کامل[۳۳] مقدار فشار استاتیکی است که به لوله هایی که مستقیماً به جک متصل اند وارد میشود و در حالتیکه کابین با بار اسمی در بالا ترین طبقه توقف ساکن قرار گرفته.
محافظ پا ( سینی زیر در )[۳۴] قسمتی از صفحه قائم بالبه شیب داری است که در زیر آستانه درب طبقه یا ورودی به کابین نصب میشود .
محدود کننده یک راهه [۳۵] شیری که اجازه جریان آزاد سیال از یک سمت را می دهد و در سمت دیگر عبور جریان را محدود میکند .
مساحت مفید کابین [۳۶] اندازه مساحت کابین که در ارتفاع یک متر بالاتر از کف کابین بدون احتساب فضایی که دستگیره ها اشغال میکنند، می باشد .
مسافر[۳۷] شخصی است که با آسانسور و در کابین جابجا می شود .
منطقه باز شدن قفل [۳۸] منطقه ای است در بالا و پایین سطح توقف که وقتی کف کابین درآن منطقه باشد ، درهای مربوطه قابلیت باز شدن از حالت قفل را میابند .
موتور خانه [۳۹] اتاقی است که ماشین یا ماشین های سیستم محرکه و یا تجهیزات مربوطه در آن قرار دارند.
وسیله پاول[۴۰] وسیله ای مکانیکی است برای متوقف ساختن کابین وقتی بطور خود بخودی به طرف پایین می رود و آن را بر روی نگه دارنده های ساکن بطور ثابت نگه میدارد .
وزنه تعادل[۴۱] جرمی است که با متعادل نمودن تمام یا بخشی از جرم کابین موجب صرفه جویی در انرژی میشود.
هم سطح سازی [۴۲] عملی است که بمنظور افزایش دقت تراز بودن کف کابین با کف طبقه در هنگام توقف، انجام می پذیرد.
هم سطح سازی مجدد[۴۳] عملی است که در صورت لزوم بعد از توقف آسانسور ، برای آنکه سطح توقف در طول بار گیری یا تخلیه هم تراز بماند ، انجام می گیرد .
_____________________________________
[۱] – User
[۲] – Pulley room
[۳] – Rated load
[۴] – Head room
[۵] – Safety gear
[۶] – Progressive safety gear
[۷] – Clamping device
[۸] – Instantaneous safety gear
[۹] – Instantaneous safety gear with buffered effect
[۱۰] – Jack
[۱۱] – Single acting jack
[۱۲] – Well
[۱۳] – Pit
[۱۴] – Minimum breaking load of a rope
[۱۵] – Guide rails
[۱۶]- Electric safety chain
[۱۷] – Rated speed
[۱۸] – Electric anti-creep system
[۱۹] – Lift machine
[۲۰]- Rupture valve
[۲۱] – Down direction valve
[۲۲] – Shut-off valve
[۲۳] – Pressure relief valve
[۲۴] – Restrictor
[۲۵] – Non- return valve
[۲۶] – Laminated glass
[۲۷] – Safety rope
[۲۸] – Traveling cable
[۲۹] – Car
[۳۰] – Over speed governor
[۳۱] – Buffer
[۳۲] – Sling
[۳۳] – Full load pressure
[۳۴] – Apron
[۳۵] – One way restrictor
[۳۶] – Available car area
[۳۷] – Passenger
[۳۸] – Unlocking zone
[۳۹] – Machine room
[۴۰] – Pawl device
[۴۱] – Balancing weight
[۴۲] – Leveling
[۴۳] – Re- leveling

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیازات ۰ / ۵. تعداد امتیازات ۰

امتیازی داده نشده. اولین نفر باشید که امتیاز می دهید

مطالب مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر در آموزش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین بخوانید

اولین آسانسور خورشیدی جهان

۳.۵ (۲) شرکت یونان…