خانه مقالات آسانسور پیش نیاز ها و عملیات نصب آسانسور

پیش نیاز ها و عملیات نصب آسانسور

img empty - پیش نیاز ها و عملیات نصب آسانسور

پیش نیاز های نصب آسانسور شامل تعیین ظرفیت آسانسور ،تعیین ابعاد کابین،تعیین ابعاد چاهک ، آماده سازی چاهک ،تامین برق تک فاز جهت جوشکاری در مرحله درب و ریل ،تامین برق سه فاز برای مرحله راه اندازی ، مشخصات تابلو برق سه فاز ، نصب تابلو برق در موتورخانه و کابل برق مورد نیاز آسانسور و کابل کشی و انتقال برق از کنتور به اتاقک موتورخانه همچنین عملیات نصب آسانسور شامل شاقول اندازی جهت آهن کشی و بر آورد آهن آلات مورد نیاز چاهک ، اجرای آهن کشی داخل چاهک آسانسور ، شاقول اندازی جهت نصب ریل های کابین و ریلهای وزنه ، حمل لوازم درب و ریل آسانسور ، نصب ریلهای کابین و ریلهای وزنه ، نصب درب طبقات و عملیات نظارت و کنترل درب و ریل
مراحل طراحی جهت جلوگیری از هدر رفتن زمان در پروسه طراحی و انتخاب آسانسور و هزینه های زیاد رعایت نکات ذیل از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و چنانچه سازندگان ساختمان در طول عملیات طراحی و اجرا به نکات قید شده توجه نمایند از مزایای آن بهره مند خواهند شد.
مراحل طراحی و نصب آسانسور
مرحله اول) آماده سازی کف چاله آسانسور :
الف: جهت نصب آسانسور ارتفاع مورد نیاز از کف چاله تا سطح کف سازی شده اولین توقف آسانسور قبل از بتون ریزی کف چاله حداقل باید ۱۹۰ cm باشد.
ب: در زمان بتون ریزی کف چاله با عنایت به نقشه سکوهای ضربه گیر زیر کابین و زیر قاب وزنه تعادل ۱۰ cm بتون مگر و ۳۰ cm آرماتوربندی و بتون ریزی می شود و ارتفاع باقیمانده نباید کمتر از ۱۵۰ آرماتوربندی و بتون ریزی می شود و ارتفاع باقیمانده نباید کمتر از ۱۵۰cm شود. این فضا جهت نصب قطعات آسانسور شامل بافرها (ضربه گیرها ) ، لوازم گاورنر سقوط ، محل عبور یوک و سینی کابین و استقرار سکوی ضربه گیر خواهد بود . در این محل فضای خالی ای وجود خواهد داشت که تقریبا مربعی به ابعاد ۶۰*۵۰*۱۰۰سانتی متر مربع را می سازد که به این فضا اصطلاحا می گویند.
ج: جهت اجرای سکوهای ضربه گیر طبق نقشه های اجرایی، آرماتورهای انتظار جهت سکوهای ضربه گیر در فونداسیون مذکور پیش بینی می شود.
هنگامی که سرویس کار آسانسور جهت سرویسهای دوره ای نگهداری و یا تعمیرات به چاله آسانسور مراجعه می نماید اگر به طور اتفاقی آسانسور حرکت نماید، سرویسکار می تواند از فضای جان پناه جهت نجات جان خود استفاده نماید.
در مورد ساختمانهای قدیمی که فضای لازم را ندارند جهت پیشگیری بهتر است قبل از ورود سرویسکار به چاله آسانسور از یک سکوی پر تابل فلزی استفاده گردد.
نکته مهم: در این مرحله پیش بینی چاه ارت ضروری است.
جهت چاه ارت (Earth) تا رسیدن به رطوبت لازم زمینی، و وصل کردن سیم مربوطه، می توان از چاه اصلی ساختمان جهت ایجاد چاه ارت استفاده نمود و چنانچه این چاه پیش بینی نشده است، در محل مناسب و نزدیک به آسانسور چاهی به عمق حداقل ۸/۳ متر ایجاد کرد تا به رطوبت زمینی رسید سپس مواد ذیل را
1. نمک ۳۳%
2. زغال ۳۳%
3. پتاسیم ۳۳%
4. سیم مسی بدون روکش به متراژ مناسب جهت محل مورد انتقال
5. میله مسی و صفحه مسی ( در بازار به صورت یک مجموعه وجود دارد)
طبق دستورالعمل در چاه حفر شده قرار داده و روی آن را می پوشانیم.
تراول یا کورس در آسانسور چیست؟
کل مسیر کابین از بالا تا پایین را تراول یا کورس حرکت آسانسور مینامند. در زیر کورس حرکت گودالی به عمق ۱۹۰ باید باشد که به آن پیت یا چاله آسانسور میگویند.
مرحله دوم) تهیه نقشه :
چناچه ساختمان در حال احداث می باشد و دسترسی دقیق به ابعاد مورد نیاز چاهک میسر نباشد، نقشه های زیر لازم است
• پلان تیپ طبقات شامل پارکینگ – زیر زمین – همکف و طبقات در محل نصب آسانسور
• مقطع از چاهک آسانسور با ذکر اندازه های کامل از کف چاله آسانسور تا زیر سقف موتورخانه
• پلان پشت بام ساختمان در محدوده چاهک آسانسور به منظور بررسی تأسیسات و تجهیزات احتمالی موجود در اطراف چاهک به شرکت طرف قرارداد ارائه شود
مرحله سوم) بتون ریزی کف چاهک:
همانطوریکه در مرحله ۱ اشاره شده پس از تکمیل مدارک مورد نیاز (در مرحله ۲) با توجه به شرایط ساختمان و نوع آسانسور طرح اجرایی بتون ریزی کف چاهک به شرح ذیل به کارفرما ارائه خواهد شد.
بتون مگر ۱۰ سانتیمتر
بتون آرمه کف و آرماتور بندی ۳۰ سانتیمتر
مرحله چهارم ) عملیات آهن کشی( سازه فلزی) چاهک آسانسور:
آهن کشی عبارت است از سازه فلزی در داخل چاهک آسانسور جهت استقرار براکت های مورد نیاز ریل های کابین و ریل های وزنه بر اساس نقشه طراحی شده توسط فروشنده آسانسور که بشرح زیر می باشد:
1. تهیه نقشه اجرایی آهن کشی کامل چاهک
2. تهیه لیست آهن آلات مورد نیاز
3. نصب داربست فلزی مناسب جهت اجرای آهن کشی
4. انجام آهن کشی با نظارت نماینده فنی شرکت فروشنده یا دستگاه نظارت ساختمان
5. اجرای ضد زنگ آهن آلات پس از صدور گواهی انجام کار آهن کشی
مرحله پنجم )دیوارکشی اطراف چاهک (در صورتیکه قبل از آهن کشی انجام نشده باشد)
الف: سه طرف چاهک (سمت راست – روبرو – سمت چپ) می بایستی بوسیله دیوارکشی از کف تمام شده اولین توقف تا اطاقک موتورخانه بر روی پشت بام اجرا گردد.
ممکن است دیوارکشی با یکی از روش های زیر برحسب شرایط ساختمان انجام پذیرد:
ورق کشی: که به تناسب فضا از ورق های فلزی _ یا پانل های گچی استفاده می شود
رابیس بندی: با استفاده از تورهای فلزی مخصوص و اندود کاری روی آن
آجر کشی
ب: انجام اندود دیوار از طرف داخل چاهک بوسیله سیمان – یا خاک و گچ
توضیح:
اگر عملیات کلاف بندی آهن کشی در پشت ستونها و در داخل دیوار قرار می گیرد می بایستی در محل نصب براکت ها بر روی کلافهای افقی فضای خالی مناسب پیش بینی شود تا از تخریب بعدی جلوگیری شود. جهت اجرای مناسب مورد فوق بر اساس نقشه های درب و ریل که توسط فروشنده آسانسور تهیه می شود امکان پذیر خواهد بود. در این مرحله اجرای روشنایی داخل چاهک طبق دستورالعمل مربوطه باید انجام شود.
مرحله ششم)ایجاد موتورخانه:
اتاق موتورخانه بر حسب ابعاد و نقشه اجرایی فروشنده اجرا می گرددو رعایت ابعاد و اندازه های زیر الزامی است:
• ارتفاع از روی کف تمام شده آخرین توقف تا زیر سقف اطاق موتورخانه حداقل نباید کمتر از ۶ متر باشد.
• اتاق موتورخانه باید درب با عرض ورودی حداقل ۸۰cm داشته باشد.
• اتاق موتورخانه باید دارای پنجره جهت تهویه باشد.
• نصب هواکش مناسب در موتورخانه (حداقل با فن ۲۵۰ CFM )
• نصب قلاب فلزی در بالای چاهک آسانسور روی سقف موتورخانه مناسب برای حداقل ۲۰۰۰ kg وزن
• فضای موتورخانه همیشه باید دمای مناسب داشته باشد (بین ۵ الی ۴۰ درجه سانتیگراد)
• نصب کپسول آتش نشانی
• نصب تابلو برق سه فاز طبق مشخصات مورد تأیید شرکت فروشنده آسانسور در موتورخانه
• اجرای کابل کشی برق سه فاز تا موتورخانه جهت نصب به تابلو برق سه فاز
• چنانچه دو آسانسور در کنار هم قرار دارند باید دریچه ای (Trap Door )به ابعاد حداقل ۸۰×۱۰۰ cm در سقف موتورخانه (بالای فضای مقابل درب ورودی آسانسور در طبقه آخر ) تعبیه گردد.
• زیر سقف چاهک در موتورخانه آسانسورهای دوبله دریچه ای به ابعاد ۶۰۰×۵۰۰cm برای هر آسانسور تعبیه گردد.
اورهد چاهک آسانسور:
فاصله کف بالاترین طبقه تا زیر سقف چاه آسانسور را اورهد می نامند .
در طبقه آخر که محل استقرار آخرین درب آسانسور میباشد فاصله اورهد(طاق بالای چاله آسانسور) تا کف طبقه آخر حداقل به فاصله ای به ارتفاع۳۸۰ سانتیمتر دارد.
یعنی به صورت ساده تر از کف طبقه آخر تا طاقی که بتون ریزی میشود و موتور آسانسور بر روی آن قرار می گیرد به ارتفاع۳۸۰ سانتیمتر نیاز دارد.البته سازندگان آسانسور یا ساختمان سازهای محترم به طور متوسط این ارتفاع را بین اعداد ۳۸۰ تا ۴۰۰ سانتیمتر در نظر می گیرند.
این ارتفاع نیز فضای جان پناهی برای سرویس کار آسانسور که بر روی کابین کار می کند ایجاد مینماید. و همچنین خود کابین نیز دارای لوازم و قطعاتی است که از اتاقک کابین بلندتر بوده و نیاز به این فضا دارد.
مرحله هفتم) دورچینی درب طبقات:
بعد از اتمام نصب ریل و درب و کنترل نهایی عملیات توسط عوامل فنی و تأیید آن باید موارد ذیل انجام شود:
• اجرای دیوار چینی دور دربها بوسیله آجر یا بلوک یا پوشش های فلزی
• پوشش به هر صورتیکه انجام می شود نبایستی از لبه داخلی دربها در سمت چاهک تجاوز نماید و حداقل باید با لبه چهارچوب دربها همسطح باشد
مرحله هشتم) اجرای کابل کشی و نصب تابلو برق سه فاز:
همانطوریکه در بند ۸و۹ مرحله ۶ آمده است اجرای کابل کشی و نصب تابلو برق سه فاز از اولویت خاصی برخوردار می باشد و لذا به شرح ذیل باید اقدام گردد:
1. نصب کابل برق سه فاز از محل نصب کنتور تا موتورخانه آسانسور
2. نصب سیم ارت (Earth )
3. چنانچه فاصله کنتور تا محل نصب تابلو برق سه فاز بیش از اندازه های استاندارد می باشد باید محاسبه شده در سایز کابل تغییرات لحاظ گردد.
4. در فاصله های استاندارد از کابل ۵×۱۶ mm برای آسانسورهای ۸ و ۱۳ نفره و از کابل ۵×۱۰ mm جهت آسانسورهای ۴و۶ نفره استفاده می گردد.
تجهیزات لازم که باید در تابلو برق سه فاز تعبیه گردد:
1. سه عدد فیوز ۲۵ A برای آسانسورهای ۴و۶ نفره
2. سه عدد فیوز ۵۰ A برای آسانسورهای ۸و۱۳ نفره و باری
3. کلید گردان ۶۳ A
4. سه عدد چراغ زیگنال
5. نصب پریز و فیوز مینیاتوری جهت روشنایی موتورخانه – روشنایی داخل چاهک و فن موتورخانه
6. تعبیه ترموستات جهت تنظیم دمای موتورخانه و فن
مدار فرمان:
مدار فرمان آسانسور از ۳ قسمت تشکیل شده:
1. مدار قدرت(۳۸۰ولت)
2. مدارفرمان (۹۰ تا ۲۲۰ ولت)
3. مدار فرمان لو ولتاژ(بین ۵ولت تا ۳۰ ولت).
مدار ۳۸۰ ولت ما وظیفه به حرکت در آوردن موتور آسانسور را به عهده دارد.این مدار بسته به نوع آسانسور (قدیمی ۱ سرعته)۲ عدد کنتاکتور. (جدید ۲ سرعته) ۴ کنتاکتور ویا نوع جدید آن که دارای کنترل دور موتور میباشد از ۲ یا ۳ کنتاکتور استفاده میکند.در برخی از آسانسورهای قدیمی با درب اتوماتیک موتور درب نیز که به موتور سر درب معروف شده از ولتاژ ۳۸۰ استفاده میکند.
مدار ۹۰ تا ۲۲۰ ولت که وظیفه فعال کردن کنتاکتورها ، چراغ های داخل کابین،فن داخل کابین ، سیستم درب بازکن اتوماتیک(کمان درب بازکن)، ترمز آسانسور و…… را به عهده دارد.
مدار ۵ تا ۳۰ ولت که مدار اصلی را تشکیل میدهد.این مدار شامل مدارهای شناسایی ،شستی های داخل کابین و شستی های طبقات ، مدارات اعلان طبقات ( صوتی و یا تصویری)و سیستم های ایمنی و…….میباشد.
مرحله نهم)بتون ریزی سقف چاهک:
بعد از اتمام عملیات نصب درب و ریل و صدور تأییدیه عملیات توسط فروشنده آسانسور باید طبق مشخصات فنی محل نصب ریلها نسبت به اجرای قالب گذاری آرماتور بندی و بتون ریزی اقدام گردد.
زمان لازم جهت استحکام بتون حدود ۱۵ روز می باشد.
ضمناً مقدار نیروی وارده به سقف بتونی چاهک آسانسور (نیروی دینامیکی Dynamic ) بشرح زیر می باشد:
آسانسور ۴ نفره حدود ۳۰۰۰ کیلوگرم
آسانسور ۶ نفره حدود ۳۲۰۰ کیلوگرم
آسانسور ۸ نفره حدود ۳۸۵۰ کیلوگرم
آسانسور ۱۵ نفره حدود ۶۲۰۰ کیلوگرم
نکته مهم:
رعایت موارد ایمنی:
در تمامی دوره نصب آسانسور به جهت وجود پرتگاه در مقابل فضای دربهای آسانسور نصب حفاظ ایمنی مقابل دربها و فضاهایی که حالت پرتگاه دارند الزامی است و باید با نصب تابلوهای احتیاط و هشدار از بروز هر گونه حادثه ای جلوگیری نمود.
ظرفیت آسانسور را با نفر یا کیلو بیان میکنند. در تبدیل نفر به کیلو هر نفر معادل ۷۵ کیلو در نظر گرفته میشود.
کارهای اجرائی کارفرما هنگام اجرای آسانسور در ساختمان
1. ضد زنگ آهن کشی
2. دیوار کشی دورتادور چاهک آسانسور بعد از نصب ریل و درب
3. سفید کاری دیوارهای داخلی چاهک و مسدود کردن کلیه منافذ
4. سفید کاری آستانه درب
5. نصب قلاب زیر طاق اتاق آسانسور با تحمل بار ۱۵۰۰ کیلو گرم
6. نصب کابل و جعبه سه فاز در اتاق آسانسور
7. اجرای چراغ تونلی
8. روشنائی موتور خانه
9. اجرای هواکش ۴۰در۴۰ داخل اتاق آسانسور
10. اجرای چاه ارت
11. بنائی ته چاهک و اجرای سکوی ته چاه ‍
12. اجرای بتون بعد از تهیه موتور آسانسور
13. رنگ آمیزی درب های طبقات
14. اجرای دریچه چاهک آسانسور در موتور خانه
* مسئولیت تحمل نیروهای وارده بر دیوارههای آسانسور وبتون بالا واستقامت کف چاهک بر عهده مهندس ناظر ساختمان می باشد.
آسانسور ها را می توان از نظر کاربری در چند گروه تقسیم نمود که عبارتست از :
1. آسانسور های مسافربربرای ساختمان مسکونی(دارای موتور ۱۸۰استارت در ساعت و دربهای با استحکام متوسط)
2. آسانسور های باربر
3. آسانسور های ترکیبی باربر مسافربر
4. آسانسور های بیمار بر( برانکارد بر)(سرعت کم، معمولا ۲۱ نفره)
5. آسانسور های ماشین بربه ابعاد ۵*۳ متر با محرک جک هیدرولیک یا کششی
6. آسانسور های غذا براین آسانسور ها در ابعاد کوچک با درب طبقه از نوع گیوتینی میباشند ارتفاع کابین ۵/۱ متر یا کمتر و در کتابخانه ها و یا رستورانها برای فرستادن غذا از آشپزخانه به طبقات کاربرد دارند.
7. آسانسور های نامه بر
8. آسانسور مسافری تجاری (دارای موتور ۲۴۰ استارت در ساعت و دربهای بسیار با استحکام)
9. آسانسور هوم لیفت این آسانسور معمولا در داخل آپارتمان برای دو طبقه یا بیشتر کاربرد دارد. محرک آنها هیدرولیک و یا دنده پیچی یا کششی میباشد. سرعت آنها ۲/. متر بر ثانیه و اکثراّ شیشه ای هستند. این آسانسور ها احتیاج به چاله زیر(PD ) ندارند.
10. آسانسور پانورامیک یا شیشه ای که در نمای ساختمان ها نصب میگردند.
و از نظر نیروی حرکتی آن به مدل های:
کششی و یا سیم بکسلی
هیدرولیک
چرخ دنده ای
تقسیم نمود. وبا توجه به نیاز ساختمان و مجتمع از آن استفاده می گردد.
انواع کنترل:
– کنترل گروهی: اگر آسانسور های همجوار موجود باشد می توان آنها را به یکدیگر مرتبط ساخت به گونه ایکه در صورت فرمان احضار طبقه آسانسور نزدیکتر به آن طبقه راه بیفتد و سرویس لازم را بدهد.به این روش ، کنترل دوبلکس(دوتایی) یا تری پلکس (سه تایی)یا کوادراپلکس (چهارتایی)گفته می شود.
– کنترل سمت سرویس دهی: در ساختمان های مسکونی معمولا مسافرین از همکف به طبقه خود رفته و یا از طبقه خود به همکف می روند. یعنی مسافری که از یک طبقه به طبقه بالاتر برود بسیار کم است. در این صورت تابلو کنترل به گونه ای برنامه ریزی می شودکه در هنگام رفتن آسانسور به بالا از طبقات میانی سوار نمیکند و فقط در برگشت به پائین به احضار طبقات جواب میدهد به این نوع کنترل کلکتیو دان می گویند.
– در ساختمانهای تجاری و اداری طبقات مختلف با یکدیگر سروکار دارند بنابراین روی واحد احضار طبقه دو شستی وجود دارد یکی برای بالا رفتن و یکی برای پائین رفتن که بایستی مطابق جهت مورد نیاز فشره شود. به این نوع کنترل کلکتیو سلکتیو گفته می شود.
توضیحات کلی یک آسانسور:
پس از روشن کردن آسانسور در نوع قدیمی (حدود ۵۰ درصد آسانسور های موجود) آسانسور طبقه مورد نظر را از روی سنسورهایی که در چاهک و سر هر طبقه نصب شده است تشخیص داده و نمراتور(سگمنت) و یا چراغ روی پنل نمایشگر طبقات را فعال میکند.این سنسورها الکترو مکانیکی بوده و با کمانی فلزی که روی کابین نصب شده و با کابین حرکت میکند برخورد کرده و طبقات را شناسایی میکند.درون این سنسور ۲یا۳ویا ۴ پلاتین به صورت باز،بسته ویا هر دو وجود دارد.به محض خوردن کمان به سنسور پلاتین بسته، باز میشود و مانع از شستی گرفتن طبقه ای میشود که آسانسور در آن است.
پلاتین های دیگر به شکل ترکیبی (بسته به مدار فرمان) جهت حرکت آسانسور را تعین میکنند.البته قسمتی از تعین جهت روی مدار فرمان تعبیه شده است.
پس از خوردن یک شستی در داخل کابین و یا بیرون ،کمان ،درب را قفل میکند و پس از برقراری ارتباط الکتریکی با تابلو فرمان ترمز باز شده ، کنتاکتور دور زیاد و جهت چسبیده آسانسور حرکت میکند.پس از رسیدن به طبقه مورد نظر کنتاکتور دور زیاد رها شده کنتاکتور دور کم میچسبد.(با ستاره و مثلث کردن سربندی داخل موتور) و آسانسور چند سانتی متر (حدود ۳۰ الی ۵۰ سانت ) از طول مسیر را با سرعت کم ادامه میدهد. این حرکت موجب نرم تر ایستادن آسانسور شده و در سر طبقه هم راحت تر هم سطح میشود.سپس با چسبیدن ترمز آسانسور می ایستد و کمان اجازه باز شدن درب را میدهد.
اگر چند طبقه همزمان شستی خورده باشد تایمی حدود ۳ ثانیه تعریف شده که آسانسور مکث کوتاهی میکند.این مکث این زمان را به شخص میدهد که قبل از حرکت مجدد درب را باز کند و سوار و یا پیاده شود.(نکته مهم در طراحی)
پس از ایستادن آسانسور چراغ ها پس از ۱۰ یا ۲۰ ثانیه به طور اتوماتیک خاموش میشوند.
در سیستم جدید سنسور مکانیکی سر طبقات در چاهک وجود ندارد .پس از روشن شدن آسانسور و پس از اولین بار شاستی خوردن ،آسانسور جهت شناسایی بسته به نوع طراحی به بالا و یا پایین رفته و با برخورد با سنسوری الکترو مکانیکی بالا ترین و یا پایین ترین طبقه را تشخیص و به حافظه می سپارد .
از آن پس طبقات را بر اساس شناسایی اولیه می شناسد و عملکردی صحیح پیدا میکند.
در یکی دو سال اخیر با گذاشتن باتری بک آپ از شناسایی بیمورد هنگام برق رفتگی جلوگیری میکنند.
نکته:آسانسور در زمان شناسایی تمام ایمنی ها را رعایت میکند ولی به شستی خوردن درست عکس العمل نشان نمیدهد.یعنی ابتدا باخوردن شستی به شناسایی رفته و پس از آن به طبقه شستی خورده باز می گردد.

آیا این مطلب مفید بود؟

میانگین امتیازات / 5.

No votes so far! Be the first to rate this post.

یک نظر

  1. امین احمدی

    14 آذر 1396 در 2:11 ب.ظ

    ممنون خیلی عالی بود

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *