خانه مقالات آسانسور تشخيص عيب هاي الكتريكي و رفع آنها :

تشخيص عيب هاي الكتريكي و رفع آنها :

img empty - تشخيص عيب هاي الكتريكي و رفع آنها :

عيب هاي الكتريكي در مسيرهاي جريان برق به وجود مي آيد. اين عيوب عموماً به سه صورت زير ممكن است ايجاد شوند:
الف) قطع شدگي ب) اتصال بدنه پ) اتصال كوتاه حلقه ها
براي تشخيص عيب مي توان از تغييراتي كه در خصوصيات كار موتور پديدار مي شوند، استفاده كرد.
عيب هاي الكتريكي در موتورهاي سه فاز:
براي مشاهده تغيير خصوصيات كار،‌بايد در مسير هر يك از فازها يك آمپرمتر مناسب به همراه فيوز قرار داد وسپس موتور را براي چند لحظه كوتاه به ولتاژ نامي وصل كرد. با اتصال موتور به برق اتفاقات زير ممكن است رخ دهد:
الف) موتور هيچ گونه عكس العملي از خود نشان ندهد و آمپرمترها هيچ گونه جرياني را نشان ندهند : در اين حالت در اتصال ستاره در مسير سيم پيچي فازها قطع شدگي وجود دارد كه ممكن است اين قطع شدگي در كلافها يا در نقطه صفر ستاره باشد.براي كسب اطمينان بايد مقاومت بين دو فاز را اندازه گرفت كه در اين حالت مقاومت بين دو فاز بايد بي نهايت باشد. اگر اتصال موتور مثلث باشد و آمپرمترها هيچ جرياني را نشان ندهند، قطع شدگي در هر سه گروه كلاف فازها يا اين كه در محل اتصال گروه كلافهاي فازها به يكديگر است.
ب) بعد از وصل موتور سه فازه به شبكه موتور راه نيفتاده است ولي ارتعاش مي كند و صدا مي دهد: اگر اتصال گروه كلافهاي موتور به ستاره باشد و يكي از آمپرمترها جرياني را نشان ندهد، رتور را با دست در يك جهت گردش در مي آوريم كه موتور در همان جهت شروع به حركت خواهد كرد. نتيجه مي گيريم كه گروه كلافي كه آمپرمتر آن جرياني را نشان ندهد، قطع شده است. در صورتي كه اتصال كلافهاي موتور مثلث باشد و آمپرمترها نيز مقادير مختلفي را نشان بدهند احتمالاً يكي از كلافهاي موتور قطع است كه مي توان با اندازه گيري مقاومت گروه كلافهاي هر فاز، گروه كلاف را قطع شده را تشخيص داد. دو سر گروه كلافي كه در آن قطع شدگي اتفاق افتاده باشد دو برابر ديگر كلافها از خود مقاومت نشان مي دهد.
پ) بعد از وصل موتور سه فاز به شبكه،‌موتور راه افتاده است ولي به دور نامي نمي رسد: معمولاً اتصال بدنه يا اتصال كوتاه حلقه ها مي تواند چنين اشكالي را به بار آورد. براي پيدا كردن اتصال بدنه از يك اهم متر استفاده مي كنيم به اين صورت كه هر يك از سرهاي فازها را نسبت به بدنه موتور آزمايش مي كنيم . براي تشخيص اتصال حلقه هاي يك فاز اتصال بين گروه كلافهاي هر سه فاز موتور را باز كرده و مقاومت هر سه سيم پيچ را به طور جداگانه اندازه مي گيريم. بايد مقاومت گروه كلاف هر سه فاز با هم برابر باشد هر گروه كلافي كه مقاومت آن از دو گروه كلاف ديگر كمتر باشد ژ، حلقه ها در آن اتصال كوتاه شده اند.
ت) بعد از وصل موتور سه فاز به شبكه يك يا دو يا هر سه فيوز مي سوزد: در اين حالت ممكن است در نقاطي از موتور اتصال بدنه يا اتصال كوتاه حلقه ها وجود داشته باشد.
ث) موتور بعد از راه اندازي صداي غيرعادي مي دهد: در اين حالت موتور جريان زيادتر از حد نرمال را تحمل مي كند. در اين حالت به احتمال زياد موتور اتصال بدنه يا اتصال كوتاه حلقه دارد.
ج) موتور در حالت بي باري راه مي افتد ولي زير بار مي ايستد : در موتور تعدادي از كلافها اتصال كوتاه شده اند و احتمال اتصال بدنه نيز مي رود.

آیا این مطلب مفید بود؟

میانگین امتیازات / 5.

No votes so far! Be the first to rate this post.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *