خانه رسانه گزارش گزارش دوره های آموزشی اصول طراحی و تکنیک های نصب آسانسورهای هیدرولیک

گزارش دوره های آموزشی اصول طراحی و تکنیک های نصب آسانسورهای هیدرولیک

img empty - گزارش دوره های آموزشی اصول طراحی و تکنیک های نصب آسانسورهای هیدرولیک

گزارش دوره های آموزشی اصول طراحی و تکنیک های نصب آسانسورهای هیدرولیک به همت شرکت آسانسور 110 ، توسط “آقای مهندس خرمی”  در ششمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع و تجهیزات وابسته
ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت آسانسور، علاوه بر جذابیت های فراوان در طراحی غرفه ها ، شاهد برپایی دوره های آموزشی مختلف توسط نخبگان صنعت بود.
مهندس امیر خرمی

 • کارشناسی مهندسی برق – الکترونیک ، دانشگاه سراسري تهران
 • کارشناسی ارشد مهندسی پرتو پزشکی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 • عضو کانون مهندسین و عضو کمیته آموزش سندیکاي آسانسور ، پله برقی و صنایع وابسته ایران
 • عضو کارگروه آسانسورهاي هیدرولیک و تدوین اولین کتاب ایمنی صنعت در سندیکاي آسانسور، پله برقی و صنایع وابسته
 • داراي ID کارت دانشگاه جامع علمی کاربردي و استاد تایید شده رشته آسانسور پله برقی در سندیکاي آسانسور ایران

مختصری از سوابق اجرایی و دستاوردها:

 • تالیف و نگارش کتاب “مبانی آسانسورهاي کششی و هیدرولیک” نشر نوآور، اردیبهشت 93
 • تالیف و نگارش کتاب “مبانی، اصول و ایمنی در سرویس و نگهداري آسانسورها” نشر نوآور، تیر 93
 • تالیف و نگارش جزوه آموزشی”مکانیکال طرح سامان دهی نصابان وسرویس کاران آسانسور و پله برقی “
 • ارائه دهها مقاله در مجلات تخصصی دنیاي آسانسور، تکنولوژي آسانسور و پیام نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 • عضو کارگروه تدوین دستورالعمل ایمنی در نصب و سرویس آسانسور ،پیاده رو متحرک و پله برقی ها
 • عضویت در سازمان ها و انجمن ها
 • عضو سندیکاي آسانسور و پله برقی ایران
 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 • عضو انجمن علمی اساتید صنعت آسانسور و پله برقی
 • عضو کانون مهندسین سندیکاي آسانسور و پله برقی ایران
 • عضو کانون تخصصی مهندسین پزشکی ایراندر ادامه گوشه ای از مطالب مطرح شده توسط ایشان را میخوانید:
  مزایاي آسانسورهاي هیدرولیکی
  بررسی آماري از نصب آسانسور هاي هیدرولیکی نشان میدهد که این نوع آسانسور ، در بازار رواج یافته است .در حدود 70 % کلیه آسانسورهاي فروخته شده براي ساختمانهاي جدید در آمریکا ، آسانسورهاي هیدرولیکی بوده است . در حدود 70 % کل آس انسورهاي هیدرولیکی فروخته شده براي ساختمانهاي جدید ، چهار طبقه و یا کمتر بوده است . در حدود 95 % کلیه آسانسورهاي هیدرولیکی فروخته شده در آمریکا ، از نوع اتصال مستقیم بوده اند.
  آمار نشان میدهد که آسانسورهاي هیدرولیکی مورد استقبال فراوان خریداران و عامل اصلی صعود در ساختمانهاي مسکونی بوده و تعداد طرفداران آن در صنعت بی شمار میباشند. آسانسورهاي هیدرولیکی مزایاي زیرین را در اختیار طراحان و بهره برداران قرار میدهند:
  1- بهره برداري موثرتر از فضاي ساختمان
  الف- فضاي مورد نیاز چاه آسانسورهاي هیدرولیکی نسبت به آسانسورهاي کششی ، حدود 12% کمتر میباشد و چاه آسانسورهاي هیدرولیکی نیاز به موتورخانه در بالا نداشته ولی به یک مقدار فضاي OVER HEAD”” نیاز دارد که آنهم بعلت رعایت مقررات مربوطه میباشد.
  ب- از آنجائیکه آسانسورهاي هیدرولیکی نیرو و بار عمودي به اسکلت ساختمان تحمیل نمیکند ابعاد آهن کشی چاهک بطرز چشمگیري کاهش می یابد
  پ- از آنجائیکه اتصالات مکانیکی بین پاور یونیت و چاهک آسانسورهاي هیدرولیکی را لوله ها و شلنگ ها تشکیل میدهند ، میتوان از ا ین قابلیت انعطاف پذیری استفاده نموده و بخش پاور یونیت را در محل مناسبی در شعاع 12 متري سیلندر هیدرولیک نصب نمود.
  2- براي بالا بردن ظرفیت هاي سنگین بار ، موثر ترین وسیله میباشند
  هنگامیکه مایل به استفاده از آسانسور ي با تراول هاي کوتاه و ظرفیتی بیش از چهار تن هستیم اهمیت آسانسورهاي هیدرولیکی آشکار تر میگردد زیرا که بطور اصولی سیستمهاي هیدرولیکی ، داراي توان و نیروي بالا برنده قوي و راندمان مکانیکی خوب همراه با هزینه کمتر میباشند.
  هنگامیکه نیازي به سرعتهاي بالاتر نمی باشد ، آسانسورهاي هیدرولیکی میتوانند با ظرفیت هاي 57000 کیلوگرم و یا بیشتر عمل کنند که این وزن ها مربوط به واگنهاي پر بار و سنگین و یا کامیونهاي بزرگ بوده و یا نیاز عملیاتی و کار بردي خاص صنعتی و یا جابجائی اجسام ثقیل را ممکن میسازد.
  3- پائین آمدن همراه با هزینه کمتر
  از آنجائیکه نیروي پائین آمدن آسانسورهاي هیدرولیکی توسط نیروي جاذبه زمین تامین میگردد، لذا هنگام فرود نیازي به استفاده از نیروي برق نبوده و مصرف انرژي نزدیک به صفر میباشد. ضمن اینکه در آسانسورهاي هیدرولیکی BLACK OUT بخاطر همین خصیصه طراحی و نصب سیستم اضطراري بسیار ساده و ارزان میباشد.
  محدودیت هاي آسانسورهاي هیدرولیکی
  آسانسورهاي هیدرو لیکی مزایاي فراوانی دارند لیکن همواره باید دقت شود که در کاربري هاي مناسب خود استفاده گردند . نتیجه کار برد نا مناسب آن میتواند پر هزینه باشد . در نتیجه آگاهی و شناخت محدودیت هاي آسانسورهاي هیدرولیکی براي همگان ضروري میباشد . ذیلا محدودیت هاي آسانسورها ي هیدرولیکی آمده است :
  1-  با توجه به نیاز آسانسورهاي هیدرولیکی انتقال روغن جهت جابجایی، به ندرت میتوان از آن براي سرعتهاي بالا ي یک متر بر ثانیه استفاده نمود . زیرا در این صورت نیاز به موتور و پمپی بسیار قوي و گران خواهیم داشت.
  2-  گاهی از اوقات و بعلت تغییرات در درجه حرارت روغن هیدرولیک ، عملکرد آسانسورهاي هیدرولیکی دستخوش نوسان میگردد درجه حرارت روغن در آسانسورهاي هیدرولیکی کم ترافیک بتدریج کاهش یافته ، در حالیکه در آسانسورهاي هیدرولیکی پر ترافیک ، حرارت آن بالا میرود . لذا بایستی که حرارت اتاقک پاور یونیت آسانسورهاي هیدرولیکی را کنترل نمود تا تغییرات حرارت روغن به حداقل برسد .
  3- قدرت مورد نیاز موتور آسانسورهاي هیدرولیکی معمولا ” بیش از آسانسورهاي کششی میباشد لذا جهت رساندن برق به موتورخانه باید از کابلهاي برق متناسب با قدرت موتور استفاده نمود تا از  افت ولتاژ جلوگیري گردد. استفاده از مدار ستاره مثلث جهت راه اندازي موتور نیز بهمین علت میباشد.
  4-  هزینه هاي نصب و نگهداري یکی از ملاحظات اصولی در اغلب سیستمهاي هیدرولیکی میباشد .در نصب هایی که نیاز به حفر چاله هاي عمیق دارد سوراخ کردن زیر زمین براي نصب آ سانسورهاي هیدرولیکی ، خطرات بر خورد با موانع زیر زمینی را افزایش داده و احیانا هزینه اي را به خریدار تحمیل میکند . اغلب قرارداد هاي نگهداري آسانسورهاي هیدرولیکی فاقد بخش هزینه تعویض قطعات زیر زمینی میباشد و این قسمت معمولا به کار فرما واگذار میگردد.
  5- اصولا آسانسورهاي هیدرولیکی ، دستگاههائی هستند که حرارت فراوانی را ایجاد میکنند زیرا که کلیه انرژي که در پائین آمدن آسانسور بکار میرود تبدیل به حرارت شده که در نتیجه روغن آن حرارت را جذب و درجه حرارت آن بالا میرود .
  6- سیستم هیدرولیک مدفون
  سیستم پر فشار هیدرولیک و تجهیزات مربوطه مدفون که لازمه نصب برخی از آسانسورهاي هیدرولیکی میباشند در معرض حملات شیمیائی ، مکانیکی ، و الکترولیتی قرار داشته که میتوانند موجب نشتی سیلندرهايهیدرولیک شوند . اقدامات فراوانی در جهت جلوگیري و یا کاهش خوردگی صورت گرفته است که استفاده از بسیاري از آنها امروزه متداول شده است . از متداولترین اقدامات پیشگیرانه ، استفاده از روکش هاي مخصوصی میباشد که بخشهاي مدفون را از سیالات زیر زمینی و خاك که موجب خوردگی میشوند محفوظ نگه میدارد مشکل مهمی که هنوز لاینحل باقی مانده ، مربوط به ایج اد روشی میباشد که بتوان بسهولت و مقرون بصرفه قطعات مدفون در زمین را مورد بررسی و بازرسی قرار داد . منطقی ترین و واضحترین راه اینست که کل جکها را به بالاي زمین انتقال داد ، جائیکه بتوان بسهولت و در همه موقع قطعات را بازبینی نمود . علیرغم بالا بودن قیمت جکهاي تلسکوپی دو و یا سه مرحله اي ، این نوع جکها ، عمکرد صحیح خود را به اثبات رسانده اند و اغلب مقررات ایمنی مدون را مراعات مینمایند و بهمین دلیل از این نوع جکها براي تقریبا کلیه ساختمانهاي کوتاه استفاده میگردد . صدمات وارده به کاسه نمد ها و بخش پکینگ های هیدرولیکی یکی دیگر از مشکلات این نوع آسانسور ها میباشد و به همین دلیل بایستی در نصب آنها دقت فراوان مبذول داشت. در بسیاري از کشور هاي اروپائی ، مدتهاست که استفاده از آسانسور هایی که با جک غیر مستقیم و سیم بکسل عملمیکنند  متداول بوده است . این سیستم و متعلقات مربوطه ، کابین آسانسور را از طریق سیم بکسل به بالا و پائین هدایت میکند سیم بکسل نیز روي فلکه اي سوار است که توسط جک به حرکت در میآید.
  مثالهاي مناسب کاربردي :
 • دفاتر اداري دو الی سه و چهار طبقه با سطح قابل استفاده زیاد
 • ساختمانهاي مسکونی دو ، سه ، چهار ، و پنج طبقه تا 200 آپارتمان
 • بیمارستانهاي کوچک ، کلینیک ها ، ساختمانهاي بهداشتی تا سه طبقه
 • کارخانجات کوتاه صنعتی که نیاز به انتقال بار و یا مواد خام از وزنهاي سبک تا بسیار سنگین دارند .
 • پارکینگهاي طبقاتی کوچک و بزرگ
 • آسانسورهاي مسافري / باري در فروشگاهها (تا سه طبقه)
 • آسانسورهاي خانگی که با برق تک فاز کار میکنند (HOME LIFT) –
 • آسانسورهاي پانوراما در هتل ها و مراکز تجاري

مثالهاي نامناسب کاربردي :

 • اغلب فروشگاههاي بزرگ چندین طبقه اي با ترافیک بالا
 • بیمارستانهاي بیش از چهار طبقه و پرترافیک
 • نصب جکهایی که نیاز به حفر چاله هاي عم یق داشته که ممکن است با موانع زی ر زمینی فراوانی برخورد داشته باشد.

ساختمان کلی یک جک ساده :
سیلندر : استوانه اي است که بخش خارجی جک را تشکیل میدهد بطوریکه سطح داخلی آن بسیار صاف و صیقلی و یا حالت عادي دا شته باشد ، میبایست در برابر فشارهاي وارده و همچنین خوردگی ناشی از رطوبت محیط بسیار مقاوم باشد.
پیستون : استوانه اي است که داخل سیلندر قرارگرفته و قسمت انتهایی آن به کابین متصل میگردد و براثر فشار روغن جابجا گردیده و موجب حرکت کابین می شو د. پیستون نیز میبایست ساختمان بسیار دقیق و صیقلی و در برابر فشارهاي ناشی از بارهاي استاتیکی و دینامیکی مقاومت کافی داشته باشد.
RUPTURE VALVEشیرترکیدگی : حساس ترین و مهم ترین بخش یک جک میباشد که روي سیلندرجک مونتاژ گردیده و رابط بین شلنگ هیدرولیک و جک میباشد و روغن از این طریق به جک وارد و یا خارج میگردد. بسته به اینکه جک داخل زمین مدفون و یا بیرون کار گذاشته شود شیر ایمنی در پائین یا بالاي جک مونتاژ میگردد.
عملکرد آن باین ترتیب است که حجم عبوري روغن را کنترل و در صورتی که کابین سرعت بیش از حد داشته باشد و یا اینکه شیلنگ هیدرولیک پاره شده باشد باعث قطع عبور روغن و توقف کابین میگردد. فعال شدن شیر  ایمنی در جک ها ، موجب توقف تدریجی و بدون شوك آسانسور میشود.شیر ایمنی در کارخانه تست و تنظیم میشود لیکن تنظیم نهایی توسط نصاب انجام میشود که این تنظیم بر اساس سرعت نامی بعلاوه 0.3m/sec میباشد.شیرهاي ایمنی بر اساس حجم جریان عبوري روغن از 35 الی 300 لیتر در دقیقه دسته بندي میشوند.
فرمولی که بر اساس آن شیر ترکیدگی عمل مینماید عبارت است از

sadasd - گزارش دوره های آموزشی اصول طراحی و تکنیک های نصب آسانسورهای هیدرولیک
تشابه سیستمهاي هیدرولیکی با سیستمهاي الکترونیکی :
مدارات هیدرولیک نیز بمانند مدارهاي الکتریکی عمل میکنند و از آنجا که اکثر خوانندگان با مدارهاي الکتریکی آشنایی دارند سعی میگردد با مقایسه این دو سیستم تصور واضحتري در خواننده پدید آید.
همانگونه که اطلاع دارید در مدارات الکتریکی ، جریان الکتریکی از یک منبع تامین انرژي   (POWER SUPPLY)
جاري گردیده و از طریق سیمها و کابل ها به رله ها و کنتاکتورها رسیده و برطبق منطق تعریف شده مدار به مصرف
کننده ها میرس د. ضمن اینکه فیوزهاي مناسب در هرنقطه از مدار کنترل ، میزان جریان عبوري را تحت کنترل قرار میدهند. حال آنکه در سیستمهاي هیدرولیک منبع تامین انرژي هیدرولیک همانا پمپ و انتقال آن از طریق شلنگ یا لوله هاي هیدرولیک صورت میگیرد و منطق مدار توسط گروهی از شیرها  (VALVE GROUP ) انجام گرفته که باعث میگردد حجم مشخصی روغن در جهت معینی عبور نموده تا به مقصد که همانا سیلندر میباشد برسد و موجب حرکت آن با سرعت و شتاب معینی گردد. ضمن اینکه شیرها و سویچ هایی نیز وظیفه کنترل فشار و جریان عبوري روغن در یک مدار هیدرولیک را برعهده دارند . جدول زیر مقایسه اي است از وسایل مورد استفاده در مدارهاي الکتریکی و هیدرولیکی :

sd234324sf - گزارش دوره های آموزشی اصول طراحی و تکنیک های نصب آسانسورهای هیدرولیک
همانطور که در مدارهاي الکتریکی افت ولتاژ تابعی از جریان الکتریکی و قطر کابل انتقال میباشد ، در سیستمهاي هیدرولیکی نیز هرچه طول شلنگ بلندتر و قطر آن باریکتر باشد افت فشار در انتهاي مسیر بیشتر میباشد. جریان سیال نیز همانند جریان الکتریکی تمایل به حرکت در جهتی دارد که مقاومت کمتري وجود دارد.
 
وب سایت آسانسور دات آی آر ، برای تمام عزیزانی که در جهت ارتقا سطح آموزش در ایران عزیز تلاش میکنند، آرزوی توفبق روز افزون دارد.

777 - گزارش دوره های آموزشی اصول طراحی و تکنیک های نصب آسانسورهای هیدرولیک

555 - گزارش دوره های آموزشی اصول طراحی و تکنیک های نصب آسانسورهای هیدرولیک

444 - گزارش دوره های آموزشی اصول طراحی و تکنیک های نصب آسانسورهای هیدرولیک

333 - گزارش دوره های آموزشی اصول طراحی و تکنیک های نصب آسانسورهای هیدرولیک

222 - گزارش دوره های آموزشی اصول طراحی و تکنیک های نصب آسانسورهای هیدرولیک

111 - گزارش دوره های آموزشی اصول طراحی و تکنیک های نصب آسانسورهای هیدرولیک

آیا این مطلب مفید بود؟

میانگین امتیازات / 5.

No votes so far! Be the first to rate this post.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *